موافقت هیات وزیران با افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی

جلسه هیات دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه هیات وزیران با اختصاص اعتبار به وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی موافقت کرد.

به گزارش ایسنا،بر اساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای آبگیری کامل سد گلورد و تأثیر آن در پیشگیری از سیلاب شهرستان نکا در استان مازندران و احداث راه و پل جایگزین (راه روستایی واقع در پایین تر از آب دریاچه سد مذکور) و برقراری ارتباط جاده ای روستاهای بالادست، به وزارت نیرو اختصاص یافت.

 

وزارت نیرو نیز موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیات وزیران همچنین با اختصاص مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین ۵۰ دستگاه پل فلزی جهت تأمین و ذخیره سازی پل های موقت فلزی و ایجاد عبورگاه های موقت و فراهم نمودن امکان تردد و امدادرسانی بعد از وقوع مخاطرات طبیعی به ویژه سیلاب موافقت کرد.

 

دولت همچنین وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

 

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.

 

اصلاح مصوبه تعیین ساز و کار مدیریت برق مصرفی دستگاه های اجرایی

 

هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به تعیین ساز و کار مدیریت برق مصرفی دستگاه های اجرایی، با اصلاح این مصوبه موافقت کرد.

 

بر این اساس، شرط تصویب آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ارایه پیشنهاد مشترک توسط وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست حذف شد.

 

موافقت هیات وزیران با افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی

 

دولت با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش سرمایه این بانک از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد.

 

بر این اساس، سرمایه بانک مرکزی از مبلغ ۶۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال به مبلغ ۶۹ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال افزایش می یابد.

 

تهاتر مطالبات و بدهی های دو شرکت خصوصی با دولت

 

هیات وزیران در ادامه، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات و بدهی های دو شرکت خصوصی با دولت را به تصویب رساند.

 

به موجب این مصوبه، مطالبات شرکت های پرشیان انرژی جی و پرشیان فولاد از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق تهران با بدهی آنها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور به مبلغ ۱۴۲۹ میلیارد و ۷۶۳ میلیون ۱۸۵ هزار و ۲۹۰ ریال تهاتر می شود.

 

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بین ایران و ژاپن

 

هیات وزیران همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن اقدام نماید.