نتایج رتبه‌بندی جامع دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

نتایج نخستین دوره رتبه‌بندی جامع علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور موسوم به رعد ۱۴۰۰، اعلام شد.

نخستین دوره رتبه‌بندی جامع علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور موسوم به رعد ۱۴۰۰، با همکاری و مشارکت سه معاونت فرهنگی و دانشجویی، آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به سرانجام رسید و در نهایت نتایج این رتبه‌بندی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، این رتبه‌بندی ماحصل فعالیت‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ است و در ۶ وجه «بعد انسان‌ساز و حکمت‌بنیان» ، «بعد پاسخ‌گویی»، «بعد بین‌الملی»، «بعد سرآمدی و مرجعیت» و « دانشگاه نسل آینده و فناور» و«بعد مأموریت گرایی» است و رتبه هر دانشگاه در هر یک از حیطه‌ها لزوماً بیانگر جایگاه کلی آن دانشگاه نیست و بدیهی است که دانشگاه‌ها در حیطه‌های مختلف عملکرد یکسانی ندارند.

یکی از اهداف اصلی انجام رتبه‌بندی، بهبود و ارتقای عملکردها، رفع نقاط ضعف و ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی است.

در این رتبه‌بندی تلاش شد تا با دیدگاهی تلفیقی نسبت به فعالیت‌های دانشگاهی، علاوه بر تجمیع رتبه‌بندی‌های آموزشی و پژوهشی، برای نخستین بار ارتقاء کیفی فعالیت‌های حوزه فرهنگی و دانشجویی نیز مدنظر قرار گیرد چرا که امروزه با ظهور دانشگاه‌های نسل جدید، دانشگاه‌ها علاوه بر اهتمام و رقابت برای کسب جایگاه‌های کیفی در آموزش و پژوهش و فناوری، تلاش می‌کنند بامعرفی و ارائه کیفیت بالایی از فرهنگ دانشگاهی، رضایت دانشجویان و دانشگاهیان را نیز تضمین کنند.

در اجرای رعد ۱۴۰۰ تلاش شد به اختلاف سطح و ظرفیت و امکانات دانشگاه‌های مختلف و ماُموریت‌های متفاوت آنان توجه شده و میزان تلاش دانشگاه‌ها در اعتلای آکادمیک مؤسسه، مورد نظر قرار گیرد. شکل گیری یک نظام رتبه‌بندی جامع در کنار سایر نظام‌های نظارت و ارزیابی، منجر به تحرک و انگیزش مثبت دانشگاه‌ها و آموزش عالی سلامت شد و زمینه بهبود و ارتقای دانش مبتنی بر نیازهای سلامت در جامعه را فراهم می‌سازد.

نتایج حاصل از این رتبه‌بندی علمی در قالب نسخه الکترونیک کتاب رعد ۱۴۰۰ برای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ارسال خواهد شد تا پس از مطالعه دقیق مقدمات و اصول و مبانی حاکم بر محاسبات، پیشنهادات سازنده از سوی مسئولان دانشگاه‌ها در خصوص فرآیند رتبه‌بندی جامع ارائه شود تا برای برنامه‌ریزی مناسب و متناسب در راستای رفع نقاط ضعف و معرفی و ارتقای نقاط قوت و قابل بهبود در دانشگاه‌ها، اقدامات لازم صورت گیرد.