نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش اندک به ۲۰.۴۵ درصد رسید

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش از افت ۰.۰۳ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی نسبت به آخرین نرخ هفتگی تا ۲۰.۴۵ درصد خبر داد.

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش از افت ۰.۰۳ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی نسبت به آخرین نرخ هفتگی تا ۲۰.۴۵ درصد خبر داد.

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با افت ۰٫۰۳ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۰٫۴۵ درصد کاهش یافت.

این در حالی است که این نرخ از چهارم آذر ماه به سطح ۲۱ درصدی ورود کرد و از نیمه دی ماه کاهش یافت و به سطح ۲۰ درصدی بازگشت.