نمایندگان به لغو بررسی طرح صیانت براساس اصل ۸۵ رای ندادند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درخواست لغو رسیدگی اصل هشتادوپنجی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را را رد کردند.

به گزارش ایلنا، در جلسه صحن علنی امروز سه شنبه ۱۹ مرداد مجلس شورای اسلامی، در نخستین دستور درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر «لغو اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی بر بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

پس از پایان صحبت‌های موافقان و مخالفان درخواست نمایندگان برای لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با حضور ۲۶۳ نماینده به رأی گذاشته شد که از مجموع ۲۵۸ رأی مأخوزه با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع مورد تصویب قرار نگرفت.