هوای تهران برای گروه های حساس جامعه آلوده است

بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد ۱۰۶ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه های حساس جامعه آلوده است و همزمان با جولان کرونا ذرات معلق در پایتخت ریه شهروندان را نشانه گرفته است.

به گزارش فارس، شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد ۱۰۶ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه های حساس جامعه آلوده است و همزمان با جولان کرونا ذرات معلق در پایتخت ریه شهروندان را نشانه گرفته است.

 

همچنین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۹۳ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی بود.

 

پایتخت از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک، ۱۳۴ روز هوای قابل قبول، ۳۰ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و یک روز  آلوده برای همه افراد داشته است. این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۱۵ روز هوای پاک، ۱۱ روز هوای قابل قبول، ۳۹ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و ۲ روز  آلوده برای همه افراد داشته است.

 

همچنین بیشترین دمای هوا در روز جاری ۳۴ و کمترین دما ۲۴ درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.