هیچ پیش‌شرطی از طرف آمریکایی برای احیای برجام دریافت نکردیم

وزیر امور خارجه کشور گفت: هیچ پیش شرطی را از طرف آمریکایی برای احیای برجام دریافت نکردیم و تا این زمان هم موضوعی به نام پیش شرط مطرح نیست ما متن و پیشنهادی در چارچوب پیش شرط دریافت نکردیم. 

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی اظهار داشت: هیچ پیش شرطی را از طرف آمریکایی برای احیای برجام دریافت نکردیم و تا این زمان هم موضوعی به نام پیش شرط مطرح نیست ما متن و پیشنهادی در چارچوب پیش شرط دریافت نکردیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو می کرد با بیان اینکه آمریکایی ها از طریق برخی از واسطه ها پیام های مکرری برای ما می فرستند و مدعی هستند که ما دارای حسن نیت هستیم، یادآور شد: اما ما در روند فعلی مذاکرات ابتکار جدی و قابل توجهی را از طرف آمریکایی ندیدیم.

وی درباره لغو بخشی از تحریم ها تصریح کرد: اقدامات روی کاغذ می تواند اقدام خوبی باشد، ولی آن چه برای ما مهم است عمل طرف آمریکایی است. برای ما مهم است رفتار عملی آمریکا در رفع تحریم ها را مشاهده کنیم.

وی همچنین درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال حصول توافق دو ساله با آمریکا تصریح کرد: ما به دنبال یک توافق خوب هستیم و به دنبال توافق موقت و محدود نیستیم.