واگذاری سهام باقی مانده دولت در هپکو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت

طبق تصویب نامه ۹۹٫۱۰٫۱۰ هیئت وزیران مقرر شده بود معادل مبلغ ۴۳۵هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، سرمایه‌گذاری ملی ایران، هپکو و ایران ترانسفو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود.

به گزارش بانکداری ایرانی، سه بانک ملت ، صادرات و تجارت وارد گود سهامداری شرکت‌های واگذار شده دولتی شدند.

طبق تصویب نامه ۹۹٫۱۰٫۱۰ هیئت وزیران مقرر شده بود معادل مبلغ ۴۳۵هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، سرمایه‌گذاری ملی ایران، هپکو و ایران ترانسفو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود.

بر این اساس مجموع ۴.۵۲ درصد معادل ۹۵۴،۷۰۹،۶۰۸ سهم هپکو از طریق سازمان خصوصی سازی در این فرآیند به سه بانک ملت، تجارت و صادرات واگذار شده که تعداد ۳۹۶،۸۵۴،۷۲۴ سهم به بانک صادرات، ۱۹۸،۱۰۰،۱۰۲ سهم به بانک ملت و ۳۵۹،۸۶۰،۶۵۵ سهم به بانک تجارت انتقال داده شده است.

طبق شنیده‌ها، کلیه واگذاری‌های صورت گرفته اخیر تماما بالای ۵۵۵ تومان سهم خریداری کرده‌اند.

همچنین سهام ترجیحی کارکنان محترم قرار بود ۲,۷۵ درصد سهام باشد و معادل ۵۸۰ میلیون سهم، ولی برای کارکنان ۱۰برابر میانگین حقوق ۶ماهه حساب شده و نفری حوالی ۱۰۰ هزار سهم معادل ۵۰ میلیون سهم تقریبا برای کارکنان اختصاص داده شده است.

بنابراین باید سهامداران این شرکت که بیش از یک‌سال در این سهم سرمایه‌گذاری کرده‌اند توجه داشته باشند که این سهامدارن حوالی ۵۵۵ تومان حساب شده است و نباید ارزان‌تر برای پیاده شدن سریعتر از سهم، اقدامی کنند.