محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان:

ورود طالبان به مرز‌ ایران کذب است

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: طالبان تاکنون به هیچ عنوان از محدوده سیستان و بلوچستان وارد مرز‌های ایران نشده‌اند و مطالب منتشرشده در فضای مجازی شایعه است.

به گزارش تسنیم، محمدهادی مرعشی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: طالبان تاکنون به هیچ عنوان از محدوده سیستان و بلوچستان وارد مرز‌های ایران نشده‌اند و مطالب منتشرشده در این رابطه در فضای مجازی شایعه است و مردم نباید به هیچ عنوان به این مطالب بی‌پایه‌واساس توجه کنند.

 

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: خودرو‌های نظامی واردشده به منطقه سیستان که تصاویر آن در فضای مجازی در حال انتشار است مربوط به دولت رسمی و قانونی افغانستان بوده‌اند که تاکنون در این ارتباط ۳۰ خودرو وارد استان شده و سپس با ثبت صورت‌جلسه به پادگان‌های در نظر گرفته منتقل شده‌اند تا پس از طی کردن مراحل قانونی به دولت افغانستان تحویل داده شوند.

 

وی تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت مرز‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران با افغانستان در محدوده استان سیستان و بلوچستان در شمال استان کاملاً آرام است و شرایط به‌طور کامل تحت کنترل است و در این ارتباط همه اخبار از طریق رسانه‌های رسمی منتشر خواهد شد.