ورود ۱۷۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های دو خودورساز به بازار

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: ۱۷۰ هزار خودروی ناقص در دو پارکینگ شرکت های خودروسازی، پس از تکمیل به بازار می آیند.

 نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: ۱۷۰ هزار خودروی ناقص در دو پارکینگ شرکت های خودروسازی، پس از تکمیل به بازار می آیند.

سید جواد حسینی کیا، با اشاره به حضور وزیر صمت در صحن علنی مجلس اظهار داشت: ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو هم اکنون در دو پارکینگ شرکت‌های خودروساز موجود است که پس از تجهیز به بازار می‌آید و التهاب بازار کاهش خواهد یافت.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قول دو هفته‌ای وزیر صمت برای حل این موضوع به پایان رسیده است؟ گفت: این مدت زمان رو به پایان است و امیدواریم خروج این خودروها از التهاب بازار بکاهد.