محمدحسن قوسیان، سخنگوی جمعیت هلال احمر اعلام کرد:

ورود ۴ میلیون دوز واکسن سینوفارم به کشور از هفته آینده

سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: بنا بر برنامه‌ریزی انجام شده قرار است بیش از 4 میلیون واکسن وارد کشور شود و در اختیار وزارت بهدشت قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، سخنگوی جمعیت هلال احمر از ورود بیش از ۴ میلیون دوز واکسن سینوفارم در روز یکشنبه هفته آینده خبر داد.
وی تصریح کرد: پیش از این نیز ۲۰ میلیون واکسن کرونا در چندین محموله از طریق جمعیت هلال احمر وارد در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

محمدحسن قوسیان مقدم با اشاره به ورود بیش از ۴ میلیون دوز واکسن کرونا در روز یکشنبه هفته آینده اظهار کرد: بنا بر برنامه‌ریزی انجام شده قرار است این تعداد واکسن وارد کشور شود و در اختیار وزارت بهدشت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: پیش از این نیز ۲۰ میلیون واکسن کرونا در چندین محموله از طریق جمعیت هلال احمر وارد در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

 

سخنگوی جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: بیش از ۴ میلیون واکسن سینوفارم روز یکشنبه هفته آینده وارد کشور شود. همچنین قرار است طی مراحل بعدی تعداد بیشتری واکسن وارد شود.

 

وی از برنامه‌ریزی هلال احمر برای ورود ۲۰ میلیون واکسن کرونا در شهریورماه خبر داد.