علیرضا بیگلری، رییس انستیتو پاستور ایران:

«پاستوکووک» برای تزریق به کودکان ایرانی مناسب است

رییس انستیتو پاستور ایران گفت: «پاستوکووک» یکی از واکسن‌های ایمن و در دسترس برای تزریق به کودکان است.
به گزارش ایسنا، رییس انستیتو پاستور ایران گفت: «پاستوکووک» یکی از واکسن‌های ایمن و در دسترس برای تزریق به کودکان است.

علیرضا بیگلری با بیان اینکه واکسن «پاستوکووک» برای تزریق به کودکان ایرانی هم مناسب است، گفت: تاکنون، کودکان در اولویت‌های سنی تزریق واکسن کرونا قرار نداشتند و در هفته‌های آینده در این ‌مورد تصمیم‌گیری می‌شود.

 

وی گفت: مطالعه واکسن سوبرانا ۲ در کوبا روی کودکان انجام و مجوز مصرف اضطراری این واکسن هم دریافت شده است.

بنابر اعلام کانال خبری وزارت بهداشت، بیگلری ادامه داد: واکسن کرونای مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران در کوبا به عنوان «سوبرانا۲» و در ایران به عنوان پاستوکووک نام‌گذاری شده است.