پاسخ عراقچی به وزیر خارجه انگلیس در مورد معاوضه زندانی ها + توییت

معاون وزیر امور خارجه کشورمان خطاب به وزیر خارجه انگلیس در توییتی نوشت: شما بهتر از هر کس دیگری می دانید که توافق برای آزادی ١٠ زندانی - از جمله انوشه آشوری- هفته ها پیش به سرانجام رسید اما دوستان شما در واشنگتن مانع آن شدند.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان خطاب به وزیر خارجه انگلیس در توییتی نوشت:

آقای دومینیک راب، شما بهتر از هر کس دیگری می دانید که توافق برای آزادی ١٠ زندانی – از جمله انوشه آشوری- هفته ها پیش به سرانجام رسید اما دوستان شما در واشنگتن مانع آن شدند.

آشوری و ٩ نفر دیگر توسط آمریکا برای اهداف سیاسی به گروگان گرفته شده اند. امیدوارم این موضوع را برای مردم خود تشریح کنید.