پرداخت وام اشتغالزایی به کارآفرینان کمیته امداد از سوی بانک سینا

بانک سینا تسهیلات قرض الحسنه 20 میلیارد ریالی به کارآفرینان کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت می کند.

بانک سینا تسهیلات قرض الحسنه ۲۰ میلیارد ریالی به کارآفرینان کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ طبق ضوابط بانک مرکزی این طرح به منظور حمایت از تولید داخلی و با هدف اشتغال و توانمند سازی قشر کمتر برخوردار جامعه، به کارآفرینان و کارفرمایان معرفی شده توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت می شود. بر اساس این بخش نامه به کارفرمایان و صاحبان مشاغل دارای مجوز در ازای به کارگیری حداقل ۲۰ مددجو مبلغ ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی، به عبارتی جهت هر مددجو مبلغ یک میلیارد ریال اعطا می شود.

گفتنی است تسهیلات اشتغالزایی قرض الحسنه در زمینه های مختلف تولیدی و اقتصادی به کارآفرینان فعال کمیته امداد امام خمینی(ره) و زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد پرداخت می شود.

این بانک همچنین طی امضای تفاهم نامه های همکاری با بنیاد علوی، به افراد کم بضاعت در مناطق محروم کشور وام قرض الحسنه پرداخت می کند.