پرداخت ۴۸۴ ميليارد ريال تسهيلات ازدواج در دی‌ماه

بانک سامان در طول دی‌ماه سال 1400 نزديک به 484 ميليارد ريال تسهيلات ازدواج پرداخت کرده است.

بانک سامان در طول دی‌ماه سال ۱۴۰۰ نزديک به ۴۸۴ ميليارد ريال تسهيلات ازدواج پرداخت کرده است.

به گزارش سامان رسانه، بر اساس اعلام بانک سامان، طي دی‌ماه سال جاري بانک سامان ۶۱۳ فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ ۴۸۴۲۰۰ ميليون ريال پرداخت کرده است.

بر همين اساس، با احتساب پرداختي‌هاي دی‌ماه، بانک سامان از ابتداي سال ۱۴۰۰ تا پايان دی‌ماه همين سال ۴۱۷۶ فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ ۳۲۶۳۸۱۰ میلیون ريال پرداخت کرده است.

همچنين بر اساس همين گزارش، از ابتداي سال جاري تا پايان دی‌ماه، ۷۶۶۳ نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که از اين تعداد ۶۸۰۸ نفر در انتظار تعيين شعبه، ۲۴۴ نفر در انتظار پذيرش در شعبه، ۴۹۹ نفر در انتظار تکميل مدارک و ۱۱۲ نفر در انتظار اخذ وام هستند.