کاهش بیش از ۳۸ درصدی بارش ها در سال جاری

تازه‌ترین گزارش مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی هم نشان دهنده آن است که امسال یکی از کم بارش‌ترین سال‌ها به شمار می رود که وضعیت نگران کننده‌ای را ایجاد کرده است.

به گزارش ایرنا، امسال یکی از کم بارش‌ترین سال‌ها به شمار می رود که وضعیت نگران کننده‌ای را ایجاد کرده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی هم نشان دهنده آن است که از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۹) تا روز ۲۶ شهریور ۱۴۳.۴ میلی‌متر بارش در کشور رخ داده درحالی که میزان بارش های بلندمدت ۲۳۴.۳ میلی‌متر بوده که کاهش ۳۸.۸ درصدی دارد.

ویژگی بارش‌های امسال آن است که تابستان امسال با رشد ۲۷.۸ درصدی بارش روبروشده است به طوری که از ابتدای فصل تابستان که به طور معمول انتظار کاهش بارندگی به دلیل افزایش دمای هوا می‌رود ۱۳.۶ میلی‌متر بارش اتفاق افتاده که نسبت به دوره بلندمدت که ۱۰.۶ میلی‌متر بوده از رشد ۲۷.۸ درصدی برخوردار شده است.

این وضعیت در حالی است که ماه پایانی فصل تابستان با کاهش بارش روبرو شده و میزان بارش‌ها ۱.۹ میلی‌متر بوده که نسبت به دوره بلندمدت با بارش ۳.۵ میلی‌متری کاهش ۴۶.۳ درصد را نشان می‌دهد.