کاهش ۲۹ درصدی آب در مخازن سدهای کشور

شرکت مدیریت منابع آب ایران در گزارشی گفت: از ابتدای سال آبی ۹۹ تا روز ۲۲ مردادماه حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور ۲۲ میلیارد و ۳۵ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با سال آبی پارسال (مهرماه ۱۳۹۸ تا آخر شهریور ۹۹) با  ۳۱ میلیارد و ۵۵ میلیون متر مکعب، کاهش ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، سدهای کشورمان یکی از مهمترین منابع تامین آب شرب و کشاورزی به شمار می‌روند و هرچه میزان آب موجود در دریاچه این سدها بیشتر باشد، امکان تامین آب مورد نیاز بخش های مختلف راحت تر خواهد بود.

 

آخرین وضعیت سدهای کشور براساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد که از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۹) تا روز ۲۲ مردادماه حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور۲۲ میلیارد و ۳۵ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با سال آبی پارسال(مهرماه ۱۳۹۸ تا آخر شهریور ۹۹) با  ۳۱ میلیارد و ۵۵ میلیون متر مکعب، کاهش ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.

این درحالی است که کل ورودی آب به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۲ مردادماه به رقم ۲۸ میلیارد و ۴۲ میلیون متر مکعب رسید.

 

این میزان در سال آبی پارسال۵۴ میلیارد و ۲ میلیون متر مکعب بود که از کاهش ۴۷ درصدی برخوردار شده است.

 

کل آب خروجی از مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۲ مردادماه ۳۳ میلیارد و ۱۹ میلیون متر مکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (مهرماه ۹۸ تا آخر شهریور ۹۹) که ۵۰ میلیارد و ۷۷میلیون متر مکعب بوده کاهش ۳۵ درصدی را نشان می دهد.

 

حجم کل سدهای بزرگ و مهم کشور همچنان ۵۰ میلیارد و ۵ میلیون متر مکعب است که درصد پرشدگی آنها ۴۴ درصد است.

 

این وضعیت نشان می دهد سال آبی جاری یکی از خشکسال ترین سال های ۵۰ ساله اخیر است.