گواهینامه رانندگی ایران در کدام کشورها پذیرفته می شود؟

رییس پلیس راهور ناجا گفت: در حال انجام کاری با وزارت خارجه هستیم؛ آن هم تبادل گواهینامه رانندگی با تمام کشورهای دنیا است؛ در حال حاضر ٧٠ کشور در دستور کار پلیس است.

سردار هادیانفر گفت: یک سامانه تبادلی هم برای اصالت گواهینامه‌های اسپانیایی در ایران و اصالت گواهینامه ایرانی در کشور اسپانیا در نظر گرفتیم که به زودی انجام می شود.

وی افزود: نکته مهم این است که تنها کسی که اقامت قانونی داشته باشد؛ می تواند از گواهینامه یک ساله استفاده کند؛ زیرا برخی عزیزان اقامت انها غیرقانونی است که مشمول استفاده از گواهینامه نمی شوند.