یکی از مخازن پتروشیمی خارک دچار آتش سوزی شد

صبح امروز (19 مردادماه) یکی از مخازن پتروشیمی خارک دچار آتش سوزی شده است. گفته شده است که مواد درون مخزن تخلیه شده و آتش در حال مهار است.
به گزارش صداوسیما، صبح امروز (۱۹ مردادماه) یکی از مخازن پتروشیمی خارک دچار آتش سوزی شده است. گفته شده است که مواد درون مخزن تخلیه شده و آتش در حال مهار است.

صبح امروز یکی از مخازن پتروشیمی خارک دچار آتش سوزی شده است.

هنوز ابعاد این آتش سوزی و خسارات احتمالی مشخص نشده است.

گفته شده است که مواد درون مخزن تخلیه شده و آتش در حال مهار است.

جزیره خارگ از توابع شهرستان بوشهر در فاصله ۵۷ کیلومتری از بوشهر قرار دارد و نخستین پایانه صادرات نفت خام ایران با ظرفیت صدور بیش از ۹۸ درصد نفت خام است.