۱۷۴ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد

سامانه نیما روز گذشته، مورخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰، شاهد عرضه حدود ۱۷۴ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.

به گزارش ایبنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سامانه نیما روز گذشته شاهد عرضه حدود ۱۷۴ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.

مورخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه های مذکور حدود ۵۱ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۳۱,۶۴۳ ریال بوده است.

این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.