۳۰ سند همکاری در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای امضا شد

در پایان اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای که در شهر «دوشنبه» پایتخت تاجیکستان برگزار شد، ۳۰ سند همکاری به امضا رسید.
به گزارش فارس، در پایان اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای ۳۰ سند همکاری به امضا رسید که زمینه برای گسترش نقش و نفوذ این سازمان در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را بیشتر فراهم خواهد کرد.

در پایان اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای که در شهر «دوشنبه» پایتخت تاجیکستان برگزار شد، ۳۰ سند همکاری به امضا رسید که زمینه برای گسترش نقش و نفوذ این سازمان در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را بیشتر فراهم خواهد کرد.

در این اجلاس روسای جمهور تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، بلاروس، ایران، ترکمنستان، نخست وزیر پاکستان و دبیر کل و مدیر کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضدتروریستی سازمان همکاری‌های شانگهای سخنرانی کردند.