۲ وزیر راه و کشاورزی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار تعیین شدند

هیات دولت به پیشنهاد بانک مرکزی رستم قاسمی و جواد ساداتی نژاد وزرای راه و کشاورزی را به عنوان وزیران منتخب عضو شورای پول و اعتبار تعیین کرد.

به گزارش بانکداری ایرانی، با تصمیم هیات دولت،دو وزیر راه و کشاورزی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار تعیین شدند و رئیسی معاون اجرایی، دستیار اقتصادی و مشاور رئیس جمهور را منصوب کرد.

هیات دولت به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده ۱۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، رستم قاسمی و جواد ساداتی نژاد وزرای راه و کشاورزی را به عنوان وزیران منتخب عضو شورای پول و اعتبار تعیین کرد.

بر اساس این گزارش، همچنین ابراهیم رئیسی ، صولت مرتضوی معاون سیاسی اسبق وزارت کشور و رئیس سابق سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان را به سمت معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، فرهاد رهبر را به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور و میثم لطیفی را هم به سمت معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی منصوب کرد.

عادل آذر رئیس سابق مرکز آمار و دیوان محاسبات هم به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه ریزی منصوب شد.

رهبر متولد ۱۳۳۸ سمنان و دانش آموخته دکترای اقتصاد نظری دارای سوابقی چون ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ریاست دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران است .

لطیفی متولد ۵۷ در همدان و دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی بوده و دارای سابقه عضویت در هیات علمی دانشگاه، ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و عضویت در شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان است .

از سوی دیگر در آخرین جلسه هیئت‌وزیران و با حضور رئیسی، صادق خلیلیان به عنوان استاندار خوزستان تعیین شد .

وی با مدرک دکترای اقتصاد منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس ، دارای سوابق چون معاون وزارت جهاد کشاورزی و عضو شورای بیمه مرکزی و وزیر جهاد کشاورزی و عضو شورای پول و اعتبار در دولت دهم است .