کل 9025 امروز 14
 • تاریخ : سه شنبه - ۱۴ - تیر - ۱۴۰۱
 • برابر با : Tuesday - 5 - July - 2022
 • ساعت :

  ارز

  افزایش نرخ ۲۳ ارز و کاهش قیمت ۱۵ ارز
  14 - تیر - 1401
  14 تیر 1401؛

  افزایش نرخ ۲۳ ارز و کاهش قیمت ۱۵ ارز

  نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد.

  افزایش نرخ ۱۸ ارز و کاهش قیمت ۱۰ ارز
  13 - تیر - 1401
  13 تیر 1401؛

  افزایش نرخ ۱۸ ارز و کاهش قیمت ۱۰ ارز

  نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد.

  افزایش نرخ ۲۱ ارز و کاهش قیمت ۱۶ ارز
  12 - تیر - 1401
  12 تیر 1401؛

  افزایش نرخ ۲۱ ارز و کاهش قیمت ۱۶ ارز

  نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد.

  افزایش نرخ ۱۳ ارز و کاهش قیمت ۲۳ ارز
  11 - تیر - 1401
  11 تیر 1401؛

  افزایش نرخ ۱۳ ارز و کاهش قیمت ۲۳ ارز

  نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد.

  افزایش نرخ ۱۳ ارز و کاهش قیمت ۲۴ ارز
  8 - تیر - 1401
  8 تیر 1401؛

  افزایش نرخ ۱۳ ارز و کاهش قیمت ۲۴ ارز

  نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد.

  افزایش نرخ ۲۶ ارز و کاهش قیمت ۱۴ ارز
  7 - تیر - 1401
  7 تیر 1401؛

  افزایش نرخ ۲۶ ارز و کاهش قیمت ۱۴ ارز

  نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد.

  افزایش نرخ ۱۳ ارز و کاهش قیمت ۲۰ ارز
  5 - تیر - 1401
  5 تیر 1401؛

  افزایش نرخ ۱۳ ارز و کاهش قیمت ۲۰ ارز

  نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد.

  نرخ رسمی ۲۴ ارز افزایش و ۱۲ ارز کاهش یافت
  4 - تیر - 1401
  4 تیر 1401؛

  نرخ رسمی ۲۴ ارز افزایش و ۱۲ ارز کاهش یافت

  بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه چهارم تیرماه) منتشر کرد.

  نرخ رسمی ۲۰ ارز افزایش و ۱۶ ارز کاهش یافت
  1 - تیر - 1401
  1 تیر 1401؛

  نرخ رسمی ۲۰ ارز افزایش و ۱۶ ارز کاهش یافت

  بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه یکم تیرماه) منتشر کرد.

  برو بالا