اصلاح ساختاری در خودروسازی امری قطعی است

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی بر لزوم احیای صنعت خودروسازی کشور تاکید کرد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی بر لزوم احیای صنعت خودروسازی کشور تاکید کرد.

 

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی نوشت: ‌زمزمه هایی که امروز درباره تعطیلی صنعت خودروسازی شنیده می شود از جنس حرف های آغاز انقلاب در خصوص انحلال ارتش است.

 

اصلاح ساختاری در خودروسازی امری قطعی است و با جدا کردن غل و زنجیر از پای این صنعت باید دوباره این لوکومتیو را به ریل صحیح بازگرداند.